Kattfakta

Innekatter och utekatter

Vi säljer både innekatter och utekatter, men vi är noga med att informera och att inte sälja fel katt till fel ägare. Vi ställer krav som t.ex. att man inte bor nära en högt trafikerad väg om man vill köpa en utekatt då det är väldigt olämpligt eftersom att olycksrisken är överhängande.
Vad menar vi med utekatter och innekatter då?
Jo. En utekatt är enligt oss en katt som har möjligheten att gå ut eller in som den själv behagar.

Livslängden
En katt kan leva upp till 20 år. Det är därför väldigt viktigt att man har tänkt igenom köpet noggrant. Vilken situation tror du att du själv är i om 5 eller 20 år? Kommer du att ha lika bra förutsättning då som nu att ta hand om katten.

Katter är sociala djur
Många har den felaktiga uppfattningen om att katter är enstöringar som klarar sig helt själva. I själva verket behöver katter social kontakt. Om man är borta hemifrån ofta så bör man ha flera katter än en. Om man reser bort på semester så måste någon ta hand om katten under tiden.

Allergier
Om någon i din familj har allergi finns det en chans att du kan utveckla allergi även om du inte haft det tidigare när du skaffar en katt.