Försäkring

Kattförsäkring

Vi får ibland frågor kring kattförsäkringar, var vi är försäkrade och vad man ska tänka på i val av försäkringsbolag. Själv har vi valt Agria eftersom det passar vår verksamhet bäst. Men vi kan inte säga att Agria alltid är bäst. Du måste helt enkelt se på vilket behov du har, hur mycket du är villig att betala osv. Agria är inte det billigaste alternativet – men har andra fördelar. När du väljer kattförsäkring kan du se på följande punkter:

Högsta belopp – Det är veterinärvårdsförsäkringen som ger ersättning om katten behöver veterinärvård. En punkt som skiljer stort är ”högsta ersättningsbelopp”. Här går det att välja på mellan ca 25 000 kr upp till över 100 000 kr. Självklart kan det vara lockande att ha hög ersättningsnivå men det drar upp premien och dessutom blir din kostnad ändå rätt hög vid behov av vård. För kom ihåg att självrisken oftast har en rörlig del. Att betala 20% av vård som kostar 100 000 kr blir en saftig kostnad.

På denna punkt skiljer sig även företagen åt på punkten om maxbeloppet sänks över tid eller inte. Ett vanligt exempel är att ersättningsnivån minskar succesivt efter att katten blivit 5-6 år. Andra har samma belopp så länge som katten är försäkrad.

Självrisk – Vanligtvis får du betala en fast och rörlig del som självrisk. Väljer du högre självrisk minskar självklart premien. Här kan Agria tas som exempel med 1200 – 5000kr i fast avgift. Därutöver tillkommer den rörliga delen på 15%-25% av kostnaden.

Inom självrisk bör du även se på hur lång självriskperioden är. Inom detta tidsspann betalar du den fasta avgiften endast en gång. Om katten behöver vård i januari och självriskperioden är 3 månader så betalar du ingen fast avgift om katten behöver vård igen i februari. Här sticker Moderna Försäkringar ut rejält med hela 365 dagar i självriskperiod. De andra ligger kring 100-150 dagar.

Kom ihåg att du alltid betalar den rörliga självrisken oavsett hur ofta du besöker veterinären.

Vad täcker försäkringen?

Generellt anser vi att alla kattförsäkringar i Sverige ger ett grundligt och ”okej” ekonomiskt skydd. Det finns inte några riktigt dåliga alternativ så länge man håller sig till de stora försäkringsbolagen. Däremot finns det absolut skillnader. Prismässigt både gällande premie och självrisk samt innehållsmässigt gällande i vilka tillfällen som försäkringen ger ersättning. Exempelvis skiljer det sig på om ersättning ges för medicin, rehabiliterande åtgärder eller vissa röntgenåtgärder. Dessutom kan den begränsas av kattens ålder då vissa försäkringar inte gäller efter att katten når en viss ålder.

Vårt tydliga rekommendation är att läsa på om de olika delarna som en kattförsäkring består av. Det kan exempelvis göras på Konsumenternas.se som är en helt oberoende sajt och inte är knuten till något försäkringsbolag. De har även sammanställt en rad olika kattförsäkringar och presenterat dessa utifrån olika punkter. I deras poängsammanställning ”vinner” den försäkring som ger bäst skydd. Men tecknar du den försäkringen kan du mycket väl betala relativt mycket för ett betydligt större skydd än din katt har behov av. Se på ditt behov – välj sedan försäkring utifrån det.